MagiCAD, BIM en IFC voor de installatiebranche.

Wat is BIM?

BIM is hot. Er wordt veel over gepraat en geschreven. Het is een prachtig containerbegrip voor heel veel ontwikkelingen op het gebied van 3D ontwerpen en het digitaal uitwisselen van ontwerp- en bouwgegevens. Ook in de installatiebranche is BIM tegenwoordig geen onbekende term meer. Toch is het lastig om nu goed te doorgronden wat onder BIM wordt verstaan en wat er werkelijk aan toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd in de praktijk van alle dag.
 

 

Stereotypes

Ook de installatiebranche realiseert zich dat de oude stereotypes zoals: "Wij hebben genoeg aan 2D symbolen op onze tekeningen", "3D modelleren is veel te duur" en "de montageploeg lost alle problemen op tijdens de uitvoeringsfase" niet langer economisch verantwoord zijn. De faalkosten zijn veel te hoog en 3D modelleren gaat tegenwoordig sneller dan de traditionele methode van lijntjes trekken, een aparte computerberekening maken, tekening uittrekken, de begroting opstellen, een werktekening maken en vervolgens weer ombouwen tot een revisietekening.

BIM filosofie

De filosofie achter BIM is om op basis van één neutraal platform transparant samen te kunnen werken waarbij de ontwerpideeën of beslissingen van één partij, onafhankelijk van de software die wordt gebruikt, direct  digitaal gecommuniceerd kan worden met de betrokken partijen. Na 20 jaar ontwikkeling aan een universeel gebouwmodel is er nu een standaard ontstaan die in de praktijk bruikbaar blijkt en waar alle grote ontwikkelaars van software zich op richten. Deze standaard is vastgelegd in het zogenaamde IFC afsprakenstelsel. Het is nu in de praktijk mogelijk om onafhankelijk van de ontwerp-omgeving (AutoCAD, Revit, ArchiCAD etc.) het gebouw geometrisch en parametrisch digitaal uit te wisselen.

MagiCAD de BIM oplossing voor de installatiebranche

MagiCAD is met meer dan 7000 verkochte licenties één van de grootste Europese applicatieleveranciers die specifiek ontwikkelt voor de installatiebranche. MagiCAD wordt ontwikkeld door Progman Oy uit Finland. Admea is de dealer voor MagiCAD in de Benelux. Al jaren is Scandinavië een van de voorlopers op het gebied van de BIM ontwikkelingen.

Integratie

MagiCAD draait op het meest gebruikte platform op de markt: AutoCAD. Dat maakt dat de meeste gebruikers zich thuis voelen en geen compleet nieuwe werkmethode hoeven te leren. Dit voorkomt extra implementatie en opleidingskosten. Een snelle integratie binnen uw bedrijf en een daadwerkelijke productieverhoging van uw werknemers zijn voordelen die een investering in MagiCAD op zich al rechtvaardigen. MagiCAD bevat alle mechanismen die de software BIM geschikt maakt. Het model is volledig 3D maar er kan gewoon in een 2D plattegrondtekening worden ontworpen.

 

Xelyn Gebouwdossier, Alle relevante informatie op één plek.

Het Xelyn gebouwdossier is een digitale verzamelplaats voor alle project en/of gebouwinformatie. Alle tekeningen, beheerdocumenten, logboeken, handleidingen en procedures kunnen centraal beschikbaar worden gesteld voor verschillende medewerkers en afdelingen.  Met behulp van een internet browser is het dossier op een gebruiksvriendelijke wijze vanaf iedere locatie in te zien. Geautoriseerde gebruikers kunnen documenten (PDF, Word, Excel en dergelijke) raadplegen, toevoegen of downloaden.


Op gebruikersgroepniveau wordt vastgelegd welke gegevens toegankelijk zijn. Per groep wordt bepaald of de informatie wordt weergeven, mag worden toegevoegd, aangepast en/of verwijderd.

Met de overige standaard functies binnen Xelyn kan het gebouwdossier worden uitgebreid tot een op de organisatie toegesneden informatiesysteem.

 

CFD Simulatie, “Push it to the limit.”

Simulaties op maat

Computational Fluid Dynamics (CFD), maakt gebruik van numerieke stromingsleer  om de stromingsvergelijkingen op te lossen. Deze numerieke stromingsleer vindt zijn oorsprong in de luchtvaartindustrie waar aerodynamica één van de belangrijkste onderzoeks-gebieden is. Mede door de ontwikkeling van geavanceerde software en toename van de rekenkracht van de huidige computers, is deze techniek op een heel breed spectrum toepasbaar geworden.

Het gebruik van CFD maakt het mogelijk om in een vroeg stadium de luchtstromingen in en om een gebouw inzichtelijk te maken. Door in deze fase van het proces een dergelijke berekening te maken kan een installatie in een gebouw geoptimaliseerd worden. Op deze manier kan CFD een belangrijke rol spelen in het ontwerpproces van het gebouw.

Het CFD proces

Met een driedimensionale model (b.v. IFC) wordt een rekenrooster gemaakt waarop de vergelijkingen kunnen worden gediscretiseerd. Complexe vormen zijn hierbij geen probleem. Vervolgens worden de fysische eigenschappen en randvoorwaarden aan het rekenrooster gekoppeld waarna de simulatie kan worden gestart.

Tenslotte worden de resultaten van de simulatie gevalideerd en geanalyseerd. Bij de analyse kunnen belangrijke waarden van de stroming zowel grafisch als numeriek worden gecontroleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan luchtsnelheden en temperaturen die belangrijk zijn voor het comfort in een ruimte.

In de praktijk

Computeropstellingen in grote datacenters  leveren een zeer hoge warmte belasting per vierkante meter. Voor zulke complexe situaties biedt een CFD simulatie uitkomst om de warmteafgifte en de luchtverplaatsing in beeld te brengen. Op deze manier kan vroegtijdig een uitspraak worden gedaan over de optimale werking van de installatie.
 
Kortom, CFD kan uitkomst bieden in het ontwerpproces om inzicht te geven in complexe vraagstukken in een vroeg stadium van het ontwerpproces. Dit resulteert in een hogere
efficiëntie en worden dure praktijktesten vermeden.

 

 

PDF versie Admea nieuws journaal April 2009