Xelyn Gebouwdossier - Internet Legionella Dossier

Legionellapreventie

Legionellapreventie begint met het maken van een risico-analyse en een beheersplan. Op basis van de risico-analyse kan worden besloten om de installatie aan te passen. Vervolgens dient met regelmaat de installatie te worden gecontroleerd. De controles dienen te worden vastgelegd in een logboek. Eigenaren van de collectieve drinkwaterinstallaties zijn verantwoordelijk voor installatie-aanpassingen en beheersmaatregelen.