Drinkwaterbesluit

Sinds 1 juli 2011 is het nieuwe Drinkwaterbesluit van kracht. Volgens dit nieuwe besluit zijn eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties op risicovolle locaties verplicht, conform hoofdstuk 4, een risicoanalyse uit te laten voeren door een daarvoor op basis van BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.

Risico-locaties zoals genoemd in artikel 35  “Reikwijdte” zijn:

  • ziekenhuizen, AWBZ-verblijfsinstellingen
  • hotels, motels, pensions, kampeerboerderijen, groeps-accommodaties, bungalowparken, conferentie-oorden
  • gebouwen met een celfunctie en opvangcentra asielzoekers
  • badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens
  • trucstops, bezinestations en wegrestaurants

Voor overige locaties is de algemene zorgplicht van toepassing zoals vermeld in de Drinkwaterwet artikel 26, 30 en 31.