Xelyn Gebouwdossier - Internet Legionella Dossier

Het Internet Legionella Dossier maakt het voor eigenaren, beheerders en gebruikers eenvoudig mogelijk om de juiste en actuele documenten, zoals logboeken, voorschriften, instructies en tekeningen, in een beveiligde internet- of intranet- omgeving te raadplegen en de logboekbladen in te vullen.   

Procesbewaking

De medewerker of instantie die belast is met de controles kan het logboek vanaf iedere computer invullen. De eigenaar van de waterinstallatie kan vervolgens op zeer efficiënte wijze het proces (laten) controleren en bewaken.  Daarnaast wordt de beheerder automatisch attent gemaakt op te ondernemen beheersmaatregelen. Kortom: Een uiterst effectief middel om aantoonbaar aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Dossierbeheer

Voor het opzetten en beheren van een Legionella Dossier kunnen wij u van dienst zijn. Met name het actueel houden van revisietekeningen vereist specialistische inzet. Door hiervoor een vaste partner in te schakelen worden u veel zorgen uit handen genomen.

Risico-analyse en beheersplan

Voor het maken van een risico-analyse of beheersplan hebben wij gespecialiseerde medewerkers.  Tevens kunnen wij de begeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden aan het waterleidingnet verzorgen.