Xelyn Gebouwdossier

Delen van informatie

Toegang tot relevante informatie
Met behulp van een internetbrowser is het dossier op gebruikersvriendelijke wijze vanaf iedere locatie in te zien. Geautoriseerde gebruikers kunnen documenten (PDF, Word, Excel en dergelijke) raadplegen, toevoegen of downloaden.

Tekeningen
Door tekeningen op te slaan in het AutoCAD “dwf” formaat, kunnen de tekeningen worden bekeken en afgedrukt met de gratis AutoCAD plug-in voor Internet Explorer. Het AutoCAD DWF formaat is speciaal ontwikkeld voor gebruik op het internet.

Toegangscontrole
Op gebruikersgroepniveau wordt vastgelegd welke gegevens toegankelijk zijn. Per groep wordt bepaald of de informatie wordt weergeven, mag worden toegevoegd, aangepast en/of verwijderd.

Metadata (profielen)
Het is mogelijk om aan elk bestand specifieke eigenschappen te koppelen. Zo is het mogelijk om van een bestand bij te houden wie de auteur is, het onderwerp, de samenvatting, de publicatiedatum, de wijzigingsdatum, etc. In een profiel kan ook de informatie uit het stukhoofd van de tekening worden bijgehouden.