Simulatie - Luchtstroming (CFD)

Het berekenen van luchstroming en alles wat daarmee samenhangt is erg complex. Daarom maken we deze berekeningen met de meest geavanceerde CFD-programmatuur. Hiermee kunnen volledig 3-dimensionele snelheidspatronen, stromingsvectoren, etc. worden geanalyseerd.

Van de onderstaande kantoordoorsnede kan de luchtstroming en de optredende temperaturen worden berekend met behulp van CFD simulatie. In dit voorbeeld is een standaard kantoorconcept uitgewerkt. Met behulp van simulatie is het mogelijk de verschillende situaties door te rekenen (zomer, winter, verschillende inblaastemperaturen etc.).

Voor de berekeningen maken wij gebruik van de CFD programmatuur van Ansys- CFX.