Simulatie - Werkwijze

Onze simulatietoolbox staat tot uw beschikking, tezamen met een specialist.
In de opstartfase wordt vooral aandacht besteed aan het formuleren van de
onderzoeksdoelstellingen. Gedurende het gehele simulatieproces wordt samen
met u het model samengesteld en de uitgangspunten bepaald. Kortom: u staat
aan het roer en geeft de richting aan. De resultaten van het onderzoek worden
inzichtelijk gemaakt met goed te interpreteren visualisaties.

Voorbeelden van onderzoeken:
- Haalbaarheidsonderzoek
- Optimalisatiestudie
- Producttesten
- Vergelijkingsstudies
- Prestatie analyses

Ten opzichte van een conventionele testkamer/windtunnel is de flexibiliteit het
grote voordeel van een digitale omgeving. In een digitale omgeving kunnen
aanpassingen makkelijk worden gemaakt en de resultaten beter worden vergeleken.
De uitgebreide visualisatie mogelijkheden maken het eenvoudig om de verschillende
alternatieven inzichtelijk te maken, te vergelijken en de conclusies begrijpelijk
te presenteren.