Admea - Referenties

 • VABI (Vereniging Automatisering Bouw- en Installatietechniek)
  Data Uitwisseling Systeem
  Bestek & Begroting
  VA-108 koppeling AutoCAD aan de Uniforme Omgeving

 • UNETO-VNI
  Artikelclassificatie
  Register beheerapplicatie 
  Registerupdate webapplicatie

 • Instalnet
  Classificatie beheerapplicatie

 • SBR (Stichting Bouw Research)
  Brochure modelleren in de bouw
  Onderzoeksrapport 'Uniforme Omgeving Bouw'

 • Haagse Hogeschool
  Simuleren van klimaatinstallaties (Climasim) 

 • Elma Edities
  UNETO-VNI [CV][E][S] register 2003, 2004 en 2005 (Registerviewer)
  UNETO-VNI Leveranciersregister website
  ANT Informant 2003 (Adressenviewer)

 • Een van de mobiele telecom operators
  Microsoft Access applicatie t.b.v. beheer en onderhoud

 • Vrije Universiteit Medisch Centrum
  Instandhoudings Management Systeem

 • First Q Ltd.
  Diverse gebouwsimulaties en CFD-berekeningen

 • IBPSA-NVL
  Verenigingswebsite en -portal

 • TNO-MEP
  Onderzoek installatiedelen classificatie

 • Diversen
  IMS (Instandhoudings Management Systeem)
  FBS (Financiëel Beheer Systeem)
  Smits van Burgst: Website
  Smits van Burgst: BureauNet