Activiteiten - Ontwikkeling

Internet / Intranet-toepassingen

De ontwikkeling van e-commerce is een "hot-issue". De ontwikkelingen gaan razendsnel en de potentiële mogelijkheden zijn groot. Voor bedrijven uit de "oude economie" is het een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen de investeringen in Internet-toepassingen en de mate waarin dit kan bijdragen aan het binden van uw klanten. Voor Internet / Intranet-toepassingen zijn er verschillende concepten, waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Microsoft Windows-, web- en database-applicaties

Voor diverse opdrachtgevers worden windows en/of database-applicaties ontwikkeld. Met krachtige ontwerp-gereedschappen en databasetoepassingen -zoals Microsoft Access, Microsoft SQL Server en Microsoft Visual Studio- zijn wij in staat om in korte tijd maatwerkoplossingen te realiseren.

De voordelen van maatwerkoplossingen zijn de hoge productiviteitsverbeteringen van de eindgebruikers. Relatief eenvoudige hulpmiddelen kunnen leiden tot efficiencyverbeteringen in de dagelijkse gang van zaken. Deze hulpmiddelen blijken dan achteraf vele jaren gebruikt te worden.  

Software voor ingenieurs

De ontwikkeling van software voor een ingenieursbureau vraagt om specifieke kennis van de dynamiek van het ontwerpproces. Bij een nadere analyse blijkt het vaak zeer zinvol om bepaalde delen van het ontwerpproces te structureren zodat de werkzaamheden met een applicatie efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Admea-medewerkers hebben ervaring met de analyse van de probleemstelling tot en met het realiseren van een complete oplossing.